Malarstwo

11
POMIĘDZY
Obraz olejny na płótnie - 60x120 cm
ULOTNOŚĆ CHWILIULOTNOŚĆ CHWILI
22
33
44
55
66
77
MGLISTE MARZENIEMGLISTE MARZENIE
DRGNIENIE ŚWIATŁADRGNIENIE ŚWIATŁA
malarstwo , pasja, flamenco , taniec , obraz olejny, Krystyna Róż -Pasekmalarstwo , pasja, flamenco , taniec , obraz olejny, Krystyna Róż -Pasek
PASJA WOLNOŚCI
Obraz olejny na płótnie - 80x100 cm
NIEBIANSKIE DZWIĘKINIEBIANSKIE DZWIĘKI
ZMYŚLNOŚĆZMYŚLNOŚĆ
ROZENTUZJAZMOWANIEROZENTUZJAZMOWANIE
MOMENTMOMENT
SPRAWIEDLIWOŚĆSPRAWIEDLIWOŚĆ
KOBIECA NATURAKOBIECA NATURA
HARMONIAHARMONIA
HARMONIA
Obraz olejny na płótnie - 60x120 cm
SCENA ŻYCIASCENA ŻYCIA
SCENA ŻYCIA
Obraz olejny na płótnie - 2x 70x70 cm
LEŚNE PRZYWOŁANIELEŚNE PRZYWOŁANIE
LEŚNE PRZYWOŁANIE
Obraz olejny na płótnie - 70x120 cm
ZWIASTUNZWIASTUN
GALAKTYCZNY SPLOTGALAKTYCZNY SPLOT
GALAKTYCZNY SPLOT
Obraz olejny na płótnie - 80x100 cm
JEDNIAJEDNIA
DYNAMIKADYNAMIKA
ZMIERZCHZMIERZCH
ZMIERZCH
Obraz olejny na płótnie - 80x80 cm
W SZMARAGDOWYM OGRODZIEW SZMARAGDOWYM OGRODZIE
W SZMARAGDOWYM OGRODZIE
Obraz olejny na płótnie - 70x120 cm
DŹWIĘK ŻYWIOŁÓWDŹWIĘK ŻYWIOŁÓW
DŹWIĘK ŻYWIOŁÓW
Obraz olejny na płótnie - 70x80 cm
BUDZĄCA ZMIERZCHBUDZĄCA ZMIERZCH
BUDZĄCA ZMIERZCH
Obraz olejny na płótnie - 80x100 cm
HARMONIAHARMONIA
HARMONIA
Obraz olejny na płótnie - 60x120 cm
SZLIFSZLIF
ODKRYWCZOŚĆODKRYWCZOŚĆ
SZWUNGSZWUNG
WIBRACJA DŹWIĘKUWIBRACJA DŹWIĘKU
KISMETKISMET
WYBRAŃCYWYBRAŃCY
NEOFITYZMNEOFITYZM
ROZCZULENIEROZCZULENIE
SPRAGNIENI SZTUKISPRAGNIENI SZTUKI
SPRAGNIENI SZTUKI
Obraz olejny na płótnie - 60x120 cm
HIERARCHIAHIERARCHIA
TANECZNA EUFORIATANECZNA EUFORIA
TANECZNA EUFORIA
Obraz olejny na płótnie - 60x120 cm
WALKA ŻYWIOŁÓWWALKA ŻYWIOŁÓW
WALKA ŻYWIOŁÓW
Obraz olejny na płótnie - 70x120 cm
W GŁĘBIW GŁĘBI
W GŁĘBI
OCEAN DŹWIĘKÓWOCEAN DŹWIĘKÓW
OCEAN DŹWIĘKÓW
Obraz olejny na płótnie - 70x120 cm
PRZYPŁYW DŹWIĘKÓWPRZYPŁYW DŹWIĘKÓW
PRZYPŁYW DŹWIĘKÓW
Obraz olejny na płótnie - 100x100 cm
ZATROSKANIEZATROSKANIE
ZATROSKANIE
KONSENSUSKONSENSUS