Biografia

Autorskie malarstwo olejne - Krystyna Róż-Pasek

Krystyna Róż-Pasek – urodzona w 1981r. w Gorlicach , absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie – profil tkactwo. W latach 2004-2009 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Architektury Wnętrz. Studia zakończone pracą dyplomową w Pracowni projektowania mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Aktualnie mieszka i rozwija swoją twórczość w Krakowie. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

W swojej działalności zajmuje się głównie malarstwem sztalugowym , tworząc autorskie obrazy. Obrazy olejne na płótnie charakteryzują mocne ekspresyjne kolory oraz faktura farby, nakładana przy użyciu szpachelki malarskiej.W malarstwie artystka przekazuje swoją pasje oraz umiejętność kreowania przestrzeni i kompozycji.Obrazy malowane są dynamicznie techniką farb olejnych, które pozwalają na wtapianie koloru w kolor. Nadaje to charakterystyczny efekt.

Najczęstszym motywem pojawiającym się na obrazach są kobiety grające na instrumentach. Pojawiają się również inne tematy podążające za chwilowym natchnieniem i nastrojem.

Copyright oil painting - Krystyna Róż-Pasek

Krystyna Róż-Pasek – born in 1981 in Gorlice, a graduate of the School of Fine Arts in Tarnów – the profile of weaving. In the years 2004 – 2009 she studied at the Academy of Fine Arts in Kraków, at the Department of Interior Design, which she completed with the master’s degree in the field of furniture and interior design. She has taken part in numerous exhibitions, both individual and collective. She lives now in Kraków, where she continues to develop her work. She is a member of the Association of Polish Artists and Designers.

In her work, she mainly employs easel painting, creating original pieces of work. Oil paintings on canvas feature strong expressive colours and the texture of the paint, applied with a painting spatula. In her painting, the artist expresses her passion and demonstrates the ability to create space and composition.